Milko den Leeuw and Joris Dik, 'Door Konst getoverd voor myn ogen': over de schildertechniek van Jacob de Wit, in: J. Boonstra and G. van den Hout (ed.). In de wolken: Jacob de Wit als plafondschilder, Amsterdam, 2000, pp. 72-87

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15